รับทำFan Page Facebook,รับบริหารแคมเปญออนไลน์,รับทำเว็บไซต์,รับทำAd word,รับวางแผนสื่อออนไลน์

HTTP ย่อมาจากอะไร และคืออะไร

HTTP ที่เราต้องพิมพ์การจะตามด้วย www รู้กันหรือป่าวว่าย่อมาจากอะไร?

HTML (Hypertext Markup Language) เป็นกลุ่มของสัญลักษณ์หรือรหัสแบบ ” markup” ที่เขียนในไฟล์สำหรับการแสดงบน web browser โดย markup จะบอก web browser ในการแสดงข้อความบนเว็บเพจ และภาพสำหรับผู้ใช้ รหัสแบบ markup ใช้การอ้างอิงส่วนประกอบ (หรือเรียกว่า tag)

HTML เป็นภาพมาตรฐานที่เสนอโดย World Wide Web Consortium (W3C) และได้รับการยอมรับจาก browser รายใหญ่ ซึ่งได้มีส่วนเพิ่มที่ไม่ใช่รหัสมาตรฐาน เวอร์ชันปัจจุบันของ HTML เป็น HTML 4.0 ส่วนสำคัญใน HTML4 ได้รับการเรียกว่า dynamic HTML ในบางครั้งอ้างอิงเป็น HTML 5.0 ซึ่งเป็นส่วนขยายของ HTML เรียกว่า Extensible Hypertext Markup Language

ที่มา : widebase.net